Skip to main content

Samenwerken met BINX

Als BINX Smartility zit het in onze natuur om de samenwerking met anderen op te zoeken. We ontstonden niet voor niets vanuit een samenvoeging van meerdere disciplines uit een van oudsher traditionele en verzuilde bouwbranche.

We denken niet in opleverpunten en meerwerk, we denken in prestaties, zoals we ze met elkaar afspreken.

Wij ontwerpen én realiseren gebouwen die zijn voorbereid op elke vorm van verbinding. Met mensen verbinden we op basis van vertrouwen alle onderdelen aan elkaar. Bouw en installatie zijn traditioneel gezien namelijk altijd losse schakels in een keten geweest. Onze visie is dat je alleen de beste prestaties kunt leveren als je échte integratie toepast in het traject van ontwerp, realisatie en onderhoud. Hierbij benaderen we het proces niet als keten, maar als koord, waarbij er geen schakels gebruikt worden, maar vezels die van begin tot eind in elkaar gevlochten zijn voor een sterk geheel.

Met elkaar

Met het oog op ieders veiligheid en bewuste keuzes.

Prettige gebouwen

Kwaliteit van gebouwen creëren met kennis en aandacht.

Efficiënte samenwerking

Omgaan met veranderingen op basis van afgestemde capaciteiten.

Slim organiseren

Open en transparant communiceren en budgetteren.

Met aandacht

Maatschappelijk ondernemen, met oog voor milieu en maatschappij.

Van schakels naar vezels

Vezels die van begin tot eind in elkaar gevlochten zijn voor een sterk geheel.

ONZE BINX-MAKERS

Wi-j doon ’t samen

BINX Smartility werkt met een aantal vaste partners voor verschillende onderdelen. Dit houdt niet in dat alle partners waar mee gewerkt wordt, per definitie een BINX-maker is. De impact van een BINX-maker op een project is verschillend en kan per project anders zijn.

Is er een wederzijdse verleiding om samen te willen werken? Of om opzoek te gaan naar gezamenlijke waardestromen, kans- en risico inventarisaties? Dit zijn wat ons betreft de beginselen om vervolgens met elkaar als BINX-maker samen te werken.

Samenwerken?

Neem contact op met Bas of Bart!