Skip to main content

Smartility

De impact van een gebouw op de gebruiker is enorm. Een slim ontworpen en doordacht gerealiseerd gebouw maakt het verschil in productiviteit, samenwerking, comfort en welzijn. Maar ook in duurzaamheid, energiegebruik en toekomstbestendigheid

Smartility, gebouwen maak je voor mensen!

Een gemiddeld gebouw wordt neergezet voor de komende decennia, maar niemand weet precies hoe de wereld er over 20 jaar uitziet. Wij vinden dat een gebouw toekomstbestendig moet zijn door zich aan te passen aan het gebruik ervan.

Een gebruikersbeleving die zich voortdurend optimaliseert. Comfort en gebruikersplezier neemt toe, de kosten voor energie en onderhoud nemen af.

Wat is
Smartility?

Met Smartility ontwikkelen, bouwen en onderhouden we op basis van ervaringscijfers een gebouw dat voortdurend inzichten genereert, waarmee meer efficiëncy en comfort wordt gerealiseerd. Door het gebouw al in de (her)ontwikkelfase te voorzien van een doordachte infrastructuur voor de toepassing van hardware en software die het gebruik en gedrag van gebruikers monitort en analyseert, gaat het gebouw vanaf dag 1 inzicht geven en is voortdurende optimalisatie de nieuwe werkelijkheid. Ook de inzichten die tijdens het ontwikkel-, bouw- en beheertraject worden opgedaan gebruiken we om te leren.

Smartility Dashboard BINX

Waarom Smartility?

Energie
Energiemanagement maakt mensen bewust van het gebruik en levert daarmee een positieve bijdrage aan de energietransitie. Een energetisch goed ingericht gebouw bespaart kosten, is duurzaam, draagt bij aan de klimaatverbetering en verhoogt de vastgoedwaarde.

Gezond
Gezonde gebouwen hebben een constant comfort en dit is instelbaar voor de gebruiker aan de hand van de situatie en wensen. Gezonde gebouwen zorgen voor een hogere productie en bevorderend de gezondheid van de mensen wat resulteert in minder verzuim.

Sociaal
Een organisatie moet voortdurend kunnen meebewegen met de veranderende behoeften van medewerkers; ontzorgen in optima forma. Het is niet meer de werkgever, maar de werknemer die de werkplek van de toekomst bepaalt. Zij bepalen hun eigen manier van werken en daarmee de benodigde werkomgeving.

Circulair
Door de druk in luchtbehandeling systemen op verschillende plekken te meten en daarop de juiste algoritmes los te laten, weten wij exact wanneer een luchtfilter vervangen dient te worden. Hierbij voorkomen we onnodige vervangingen en weten we vooraf het probleem te verhelpen.

Slim
Slimme omgevingen zorgen voor efficiënte inzet van ruimtes en kunnen zich aanpassen gedurende de tijd. Dit verlaagt de kosten, verbetert service en leidt tot hogere productiviteit en welzijn. Gebouwgebruikers willen vooral gelukkig en gezond kunnen werken in een prettig kantoor.

Alle voordelen
Wij vinden dat een gebouw toekomstbestendig moet zijn door zich aan te passen aan het gebruik ervan. Maar wat betekend dit in de praktijk? Wilt u meer weten over alle prestaties en de voordelen van Smartility voor uw gebouw? Bekijk hier dan een overzicht van alles prestaties van Smartility.

Schoonmaak 2.0

Toepassen van Smartility

Gebouwen zijn er voor de gebruikers. Zij moeten hier op een fijne manier kunnen werken en verblijven. Een schone omgeving is daarbij essentieel. Door vanuit ons Smartility Hub platform de juiste data te voorzien aan de schoonmakers, kan er doelgericht schoongemaakt worden.

Op deze manier kunnen schoonmakers anders ingezet worden en voorkomen we dat ruimtes onnodig schoongemaakt worden. Daarnaast is inzichtelijk welke ruimtes juist schoonmaak nodig hebben. Gebruikersfeedback passen we toe om de beleving van een schone ruimte/gebouw te kunnen verifiëren.

Meer weten over Smartility?

Meer over Smartility