Skip to main content

Restauratie

We worden enthousiast van unieke historische gebouwen. Om deze vervolgens te restaureren is een vak apart, waarbij we binnen onze familie vakkennis toevoegen.

Familielid van BINX Smartility is het zusterbedrijf ERB Restauratiebedrijf Ten Haken.

De geschiedenis die de gebouwen ons laten zien vertellen veel achterliggende verhalen van mensen. Bijzondere overblijfselen van vroeger, zoals kerken of havezaten, worden monumenten waarbij het gebruik van toen een nieuwe invulling krijgt.

Waarbij nieuwe technieken bestaande constructies ondersteunen en bestaansrecht houdt voor de nieuwe generaties.

KIJK TERUG OM

VOORUIT TE DENKEN

Historie verteld ons meer dan het oog ziet. Een leefomgeving daaromheen is een eerste inleiding, waarbij wij samen terug kijken om uiteindelijk de beste oplossing voor de eindgebruiker gezamenlijk te realiseren. De belevenis is uiteindelijk rijkelijk door vooruit te denken.

BINX Smartility