Skip to main content

Nieuwbouw Woonzorgcomplex Gendringen

Woonzorgcomplex Gendringen Buiten

In het centrum van Gendringen, op de plek van het huidige ‘Maria Magdalena Postel’, is een nieuw Woonzorgcomplex gerealiseerd. Het MMP was een woonzorgcentrum uit 1964 dat aan het einde van haar technische levensduur was gekomen. De bouw van een nieuw Woonzorgcomplex is aangegrepen om de binding met de Gendringse samenleving te versterken en uit te breiden.

Woonzorgcomplex Gendringen Binnen Azora
OpdrachtgeverAzora
Jaar van uitvoering2019-2021
Bijzonderheden44 van de 68 woonzorgappartementen energieneutral (NOM; Nul Op de Meter)

Dorphuisfunctie

Het nieuwe Woonzorgcomplex Gendringen is in eerste instantie gericht op het huisvesten van mensen die behoefte hebben aan zorg en ondersteuning (van licht tot zwaar). Door de benodigde ruimten voor ontmoeting en activiteiten open te stellen voor de dorpsgemeenschap/inwoners van Gendringen krijgt het centrum ook een ‘dorpshuisfunctie’. Het gebouw is uitnodigend om ook bezoekers en activiteiten vanuit het dorp naar binnen te halen.

Ontmoetingsruimten, zoals restaurant, winkel, welness en multifunctionele ruimten bevinden zich op de begane grond in de buurt van het Kerkplein. Zowel inhoudelijk als ruimtelijk moest het ‘het hart van Gendringen’ worden. Om de parkeerdruk op het openbaar gebied te verkleinen en daarmee de kwaliteit van het gebied te verhogen is het complex voorzien van een grote stallingsgarage. 

Hoog energie ambitieniveau

Het woonzorgcomplex in Gendringen heeft een erg hoog energie ambitieniveau. Zo zijn 44 van de 68 woonzorgappartementen energieneutraal (NOM; Nul Op de Meter) uitgevoerd. Het project voldoet aan Trias Energetica door een zeer goed geïsoleerde thermische schil en toepassing van energiezuinige installaties voor verwarming/koeling en warm tapwater. Deze installaties voldoen ook aan de hoogste huidige klimaateisen.

Daarnaast is het gebouw gasloos en om energieneutraal te worden, is er ook de mogelijkheid om energie op te wekken. Voor een optimale gebruikskwaliteit, is het woonzorgcomplex ontworpen n.a.v. uitgangspunten Woonkeur Pluspakket Wonen met Zorg en zal het gebouw worden voorzien van de nieuwste domotica-technieken.